Política de Privacidad

POLÍTICA DE PRIVACITAT

A efecte del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Fisioteràpia i Quiromassatge SELEX amb representant legal Eduard Eroles Eroles amb DNI: 38124643G informa a l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal denominat Usuaris web la finalitat principal és proporcionar informació sobre els productes i serveis que ofereix l’empresa inscrit en el Registre General de Protecció de dades.

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per Fisioteràpia i Quiromassatge SELEX. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació d’aquests serveis. D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran incorporades a un fitxer titularitat de Fisioteràpia i Quiromassatge SELEX amb domicili Passeig de Sant Joan, 170, 6è, 2a Codi postal 08037 de Barcelona, tenint implementades totes les mesures de seguretat establertes en el RDLOPD 1720/2007.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES FACILITADES

L’Usuari que envia la informació a Fisioteràpia i Quiromassatge SELEX és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant a Fisioteràpia i Quiromassatge SELEX de qualsevol responsabilitat referent a això. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. Fisioteràpia i Quiromassatge SELEX no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació. S’exonera Fisioteràpia i Quiromassatge SELEX de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per Fisioteràpia i Quiromassatge SELEX sempre que procedeixi de fonts alienes a Fisioteràpia i Quiromassatge SELEX.

CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Fisioteràpia i Quiromassatge SELEX no cedirà les dades personals a tercers. No obstant, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat.

ENVIAMENT DE DADES A ANUNCIANTS

En utilitzar el formulari de contacte en el qual se li sol·licita a l’usuari les seves dades (correu electrònic, nom, telèfon) perquè un anunciant es posi en contacte amb ell, l’usuari és conscient que aquestes dades són rebuts per l’anunciant perquè aquest pugui respondre a les necessitats de l’usuari. Anunciant pot ser qualsevol persona física o jurídica que ofereixi els seus serveis. L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, dirigint-se a l’entitat anunciant d’acord amb la seva política de protecció de dades.

EXERCICI DE DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal a Passeig de Sant Joan, 170, 6è, 2a Codi postal 08037 de Barcelona o mitjançant correu electrònic a info@fisioselex.com juntament amb prova vàlida en dret, com fotocòpia del DNI i indicant en l’assumpte «PROTECCIÓ DE DADES».

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Fisioteràpia i Quiromassatge SELEX, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades personals.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

Fisioteràpia i Quiromassatge SELEX es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Fisioteràpia i Quiromassatge SELEX anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.